WIER & SIBONI ADVOKATER

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirma Siboni

Kastanievej 5

1876 Frederiksberg C

 

33 24 35 70 Tlf.

33 24 35 71 Fax

 

Advokat Dorte Wier

Bolbro Sidevej 5 B

2960 Rungsted Kyst

 

22 12 64 58 Tlf.

 

 

 

 

 

 

WIER & SIBONI 

Wier & Siboni Advokater er et visionært kontorfællesskab. 

 

Vi beskæftiger os med alle retsområder indenfor den almene praksis og behersker en række specialer indenfor privat- og erhvervsretten.

 

Advokat Tage Siboni og advokat Dorte Wier er beskikket som advokat af Justitsministeriet i

Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokatene har tegnet advokatansvarsforsikring og der stilles garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringerne dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

 

Ansvarsforsikringen for Advokatfirma Siboni inkl. garanti er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Ansvarsforsikringen for Advokat Dorte Wier inkl. garanti er tegenet hos Codan Forsikring A/S, Spotorno Allé 10, 2630 Taastrup.

 

Advokatfirma Siboni cvr. 29002126  |  Advokat Dorte Wier cvr. 10180317